Societatea comunicării: de la post-adevăr la redundanță informațională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
546 54
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-06 22:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.772:070 (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (586)
Ziare. Presă. Jurnalism (378)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Andrei. Societatea comunicării: de la post-adevăr la redundanță informațională. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), pp. 170-177. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294

Societatea comunicării: de la post-adevăr la redundanță informațională

The communication society: from post-truth to information redundancy

CZU: 316.772:070

Pag. 170-177

Dumbrăveanu Andrei
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 8 august 2019


Rezumat

În doar patru decenii internetul a creat o reţea globală care a reușit să unească virtual mai mult de jumătate din populaţia planetei sub genericul Citește - Scrie – Publică. Informaţia mediatică distribuită pe internet este pe cât de ușor de accesat, pe atât de vulnerabilă. Veredicitatea ei necesită eforturi suplimentare de verificare. Totodată, internetul nu obţine pentru el numai indicatori cantitativi referitor la gradul de inters faţă de informaţia utilizată/vizualizată, ci află și cum este percepută informaţia, reacţia inversă, acţiunea mesajului. Odată cu apariţia internetului apare și term enul „post-adevăr’’. Post-adevărul eclipsează argumentele raţionale, reci prin alternative din credinţe personale și stări emotive. Epoca post-adevărului este un produs al societăţii de comunicare, al spectacolului și al publicităţii. În această perioadă a mondializării și a liberalismului economic, a comercializării oricărui produs, mass-media abandonează terenul raţionalismului și alunecă pe arena divertismentului, a efectelor sclipitoare, efemere, în ritm turbulent, cu conţinut fragmentar. Post-adevărul poate provoca intoxicare virtuală în societatea comunicării. Mass-media a transmis “mesajului toxic” conotaţii implicite, în sfera comunicării el exprimă stări psihosomatice aparent neevidenţiate, dar malefice.

In just four decades, Internet has created a global network that succeeded to unite virtually more than a half of the entire planet’s population under the generic Read-Write-Publish. Media information distributed on the Internet is easy to access, but very vulnerable in the same time. Its veracity requires additional check efforts. In the same time, Internet doesn’t get for it only quantitative indicators about the degree of interest manifested to the information used/ seen, but also finds how information is perceived, the feedback reaction and the message’s action. The Internet caused also the appearance of the term „post-truth”. The post-truth eclipses the rational arguments through alternatives of personal beliefs and emotional feelings. The post-truth age is a product of the communication society, of the show and advertising. In this period of globalization and economic liberalism, the media abandons the land of rationalism and steps into the entertainment sphere, done in a turbulent rhythm of brilliant, ephemeral effects with fragmentary content. The posttruth can cause virtual intoxication in the communication society. The media conveyed implicit connotations to “information intoxication”, in the sphere of communication it expresses psychosomatic feelings apparently not so evident, but malefic ones.

Cuvinte-cheie
epoca digitală, rețele, Internet, mass-media, post-adevăr, trolling, jurnalism social, societatea comunicării, Informaţie, diseminare,

digital age, networks, Internet, mass-media, post-truth, trolling, social journalism, communication society, information, dissemination