«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
154 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 09:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.27/.28(478) (2)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (111)
SM ISO690:2012
БРАГА, Лилия. «Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (I). In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), pp. 81-96. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294

«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (I)

The “new authoritarianism” and its manifestation in the Republic of Moldova (I)


CZU: 323.27/.28(478)
Pag. 81-96

Брага Лилия
 
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
 
Disponibil în IBN: 8 august 2019


Rezumat

Articolul este dedicat studiului problemelor asociate cu creșterea tendințelor autoritariste în lumea contemporană. În baza datelor organizațiilor internaționale de monitorizare a proceselor democratice și a literaturii de cercetare, autorul ajunge unele concluzii despre natura obiectivă a „noului autoritarism”, acesta fiind condiționat de procesele globale ale crizei democratice, ca produs firesc al epocii contemporane. În articol o atenție deosebită este acordată studiului simptomelor „noului autoritarism” în viața politică a Republicii Moldova. Autorul concluzionează că „alunecarea în autoritarism” a Republicii Moldova este o parte integrală a proceselor globale actuale de dezvoltare social-politică.

The article deals with the problems of the authoritarian trends in the modern world. The author comes to conclusion about the objective nature of the “new authoritarianism”, based on data from international monitoring organizations and other reseach literature. The author believes that the “new authoritarianism” is conditioned by the global processes of democracy crisis, being a product of the modern age development. The author pays a special attention to the study of the symptoms of the “new authoritarianism” in the Republic of Moldova. The author concludes that the “slipping unto authoritarianism” of the Republic of Moldova is an integral part of the global processes of the modern social development.

Cuvinte-cheie
procese politice, tendințe globale, criza democrației, noul autoritarism, autoritarism electoral, neo-autoritarism,

political process, global trend, crisis of democracy, new authoritarianism, electoral authoritarianism, neo-authoritarianism