Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
421 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-14 10:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (1215)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1153)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; HÎRBU-BENCHECI, Diana. Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), pp. 45-57. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294

Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist

Institutional capabilities to counteract the risks and terrorists threats

CZU: 327

Pag. 45-57

Bencheci Marcel1, Hîrbu-Bencheci Diana2
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 august 2019


Rezumat

Actualul mediu de securitate internațional este dictat în mod constant de confruntarea dintre interese geostrategice, valori, credințe și percepții, democrație și totalitarism, rețele transnaționale de terorism criminale și forțe politice raționale în statele implicate în procesul de democratizare. Aceste dihotomii creează o societate complexă, dinamică și contradictorie care afectează în mod direct stabilitatea sistemului de securitate internațională. Contextul relațiilor internaționale la începutul secolului XXI arată că măsurile de consolidare a sistemului internațional de securitate trebuie să se bazeze pe dezvoltarea unui sistem internațional și regional de securitate colectivă. În cadrul acestui sistem internațional de securitate colectivă, un rol important ar trebui acordat nu numai importanței crescânde a organizațiilor internaționale în rezolvarea conflictelor care au apărut, dar și promovării active a stabilității în domeniul frontierelor de stat și reglementării corporațiilor transnaționale.

The current international security environment is constantly dictated by the confrontation between geostrategic interests, values, beliefs and perceptions, democracy and totalitarianism, transnational terrorist, criminal networks and rational political forces from the states engaged in the process of democratization. These dichotomies create a complex, dynamic and conflicting society that directly affects the stability of the international security system. The context of international relations at the beginning of the 21st century shows that measures to strengthen the international security system must derive from the development of an international and regional collective security system. Within this international collective security system, an important role should be given not only to the increasing importance of international organizations in resolving the conflicts that have arisen, but also to the active promotion of stability in the area of state borders and the regulation of transnational corporations.

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, instituțiile de securitate ale statului, combaterea terorismului, sistemul de securitate internaţională, terorismul, mediul internațional, organizațiile internaționale de securitate, asigurarea frontierelor, amenințări asimetrice,

Republic of Moldova, the state’s security institutions, fighting terrorism, the system of international security, terrorism, international environment, international security organizations, securing borders, asymmetric threats