Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
188 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-04 22:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334.3:321+321.01 (2)
Structură socială. Societatea ca sistem social (554)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (198)
SM ISO690:2012
VARZARI, Pantelimon. Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2018, nr. 1-2(17-18), pp. 5-14. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3360275
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550

Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut


CZU: 316.334.3:321+321.01
DOI: 10.5281/zenodo.3360275
Pag. 5-14

Varzari Pantelimon
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 7 august 2019


Rezumat

The article examines the relationship between political modernization and democratization, referring to the modernization of the state and the society of the Republic of Moldova during the democratic transition. It is demonstrated that the concept of modernization of the state acquires new valences and meanings, specific to the political realities of the Republic of Moldova. It is concluded that the political modernization of the Republic of Moldova under the auspices of democratization and in the context of the enlargement of the European integration process must contribute to several factors, including the capacity to renew the traditional political elites and thus modernizing political elites manifested by the alternation to power of political leaders and party competition, by minimizing the role and legitimacy of traditional elites, and by including new, meritorious, non-elite people in politics.

Cuvinte-cheie
political modernization, conceptual approaches, democratization of society, democratic transition, political elite, democratic reforms, European integration, Republic of Moldova