Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
447 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 05:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.4.054+613.3 (1)
Știința mediului înconjurător (556)
Băuturi. Băuturi curative. Ape medicinale. Dieta lichidelor (13)
SM ISO690:2012
CRIVOI, Aurelia; AŞEVSCHI, Valentin; BACALOV, Iurie; CHIRIŢA, Elena; COJOCARI, Lidia; POZDNEACOVA, Ilona; SUVEICĂ, Luminiţa; PARA, Iulian; MOŞNOI, Elena; DRUŢA, Adriana. Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 3-4(15-16), pp. 129-141. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358870
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3358870
CZU: 504.4.054+613.3
Pag. 129-141

Crivoi Aurelia1, Aşevschi Valentin1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Cojocari Lidia1, Pozdneacova Ilona1, Suveică Luminiţa2, Para Iulian2, Moşnoi Elena2, Druţa Adriana2
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

The existence of life is closely related to water, which, due to its physical and chemical attributes, is a first-rate factor în carrying out many essential biochemical, physiological and ecological processes. Water used for drinking purposes în Moldova is a factor that accounts for up to 15-20% of cases of acute diarrheal diseases and viral hepatitis A, predominantly în rural areas, 20-25% of somatic diseases, în the case of dental fluorosis - 100%. Insufficient water leads to a poor state of health, body hygiene, dwelling and localities, which contributes to the spread of digestive diseases, skin disease.

Cuvinte-cheie
Quality, water, human body, health

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Crivoi, A.P.</dc:creator>
<dc:creator>Aşevschi, V.</dc:creator>
<dc:creator>Bacalov, I.</dc:creator>
<dc:creator>Chiriţa, E.</dc:creator>
<dc:creator>Cojocari, L.</dc:creator>
<dc:creator>Pozdneacova, I.</dc:creator>
<dc:creator>Suveică, L.N.</dc:creator>
<dc:creator>Para, I.</dc:creator>
<dc:creator>Moşnoi, E.</dc:creator>
<dc:creator>Druţa, A.</dc:creator>
<dc:date>2017-12-15</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The existence of life is closely related to water, which, due to its physical and chemical attributes, is a first-rate factor &icirc;n carrying out many essential biochemical, physiological and ecological processes. Water used for drinking purposes &icirc;n Moldova is a factor that accounts for up to 15-20% of cases of acute diarrheal diseases and viral hepatitis A, predominantly &icirc;n rural areas, 20-25% of somatic diseases, &icirc;n the case of dental fluorosis - 100%. Insufficient water leads to a poor state of health, body hygiene, dwelling and localities, which contributes to the spread of digestive diseases, skin disease.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.3358870</dc:identifier>
<dc:source>Revista de studii interdisciplinare „C. Stere” 15-16 (3-4) 129-141</dc:source>
<dc:subject>Quality</dc:subject>
<dc:subject>water</dc:subject>
<dc:subject>human body</dc:subject>
<dc:subject>health</dc:subject>
<dc:title><p>Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>