Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
369 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-01 08:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):39"XVII-XVIII" (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (36)
Istoria lumii antice (28786)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea). In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, pp. 79-88. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 25 / 2019 / ISSN 1857-2049

Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea)

Историко-этнологическая составляющая «чиоклей» в Молдавском княжестве (XVIII – начало XIX в.)

The historical-ethnological dimension of the „cioclii” in the Land of Moldavia (XVIII – beginning of the XIXth century)


CZU: 94(478):39"XVII-XVIII"
Pag. 79-88

Arapu Valentin
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 2 august 2019


Rezumat

În Ţara Moldovei cioclii, percepuţi la origini ca simpli gropari, au fost asociaţi în bresle sociale după criteriul etnic. Cu trecerea timpului, cioclii au acumulat cunoştinţe şi experienţă în profilaxia epidemiilor, în special a celor de ciumă. În folclorul medical românesc ciuma este personificată, fiind etichetată cu epitete hidoase. Imaginea cioclilor în sursele istorico-etnologice este una contradictorie, fiind nuanţată funcţia lor sanitară, dar şi numeroase abuzuri comise pe fundalul epidemiilor de ciumă. Meseria de cioclu şi-a lăsat amprenta asupra onomasticii româneşti din secolele care au urmat.

В Молдавском княжестве «чиокли», воспринимавшиеся вначале как гробокопатели, объединялись в социальные цехи по этническому критерию. Со временем они накопили знания и опыт в профилактике эпидемий, в частности чумы. В румынском медицинском фольклоре чума персонифицирована, будучи наделенной неприятными эпитетами. Образ «чиоклей» в историко-этнологических источниках является противоречивым, подчеркивается не только их санитарная функция, но и множество злоупотреблений, совершенных ими на фоне эпидемий чумы. Ремесло «чиоклей» оставило свой отпечаток на румынской ономастике последующих столетий.

In the Land of Moldavia, the „cioclii”, perceived at origins as simple undertakers, were associated in social guilds according to ethnic criteria. Over time, they have accumulated knowledge and experience in the prophylaxis of epidemics, especially of plague. In the Romanian medical folklore, the plague is personified, being labeled with hideous epithets. The image of the „cioclii” in the historical and ethnological sources is contradictory, not only their sanitary function is emphasized, but also their numerous abuses on the time of the plague epidemic. The work of a „cioclu” has left its mark on the Romanian onomastics of the following centuries.

Cuvinte-cheie
ciocli, gropari, ciuma, breaslă, epidemiologie, imagologie,

«чиокли», гробокопатели, чума, цех, эпидемиология, имагология,

ciocli, undertakers, plague, guild, epidemiology, imagology