Canonical forms of cubic differential systems with real invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
904 29
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-22 12:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (42)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (243)
SM ISO690:2012
REPEŞCO, Vadim. Canonical forms of cubic differential systems with real invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2018, nr. 2(6), pp. 124-132. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Canonical forms of cubic differential systems with real invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction

Formele canonice ale sistemelor diferențiale cubice ce posedă drepte invariante reale de-a lungul unei direcții a căror multiplicitate totală este egală cu șapte

CZU: 517.925
MSC 2010: 34C05

Pag. 124-132

Repeşco Vadim
 
Tiraspol State University
 
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

Consider the general cubic differential system x = P(x, y) , y =Q(x, y) , where [ ] ,,PQx y ÎR , { } max deg ,deg 3 P Q = , ( ) ,1GCDPQ= . If this system has enough invariant straight lines considered with their multiplicities, then, according to [1], we can construct a Darboux first integral. In this paper we obtain 26 canonical forms for cubic differential systems which possess real invariant straight lines along one direction of total multiplicity seven including the straight line at the infinity

Fie sistemul diferențial cubic general system x = P(x, y) , y =Q(x, y) , unde [ ] ,,PQx y ÎR ,max{degP,degQ} = 3 ,GCD(P,Q) =1. Conform [1], pentru un sistem diferențial cubic se poate de construit o integrală primă de tip Darboux, dacă sistemul dat posedă un număr suficient de drepte invariante considerate cu multiplicitățile lor. În această lucrare se obțin 26 sisteme ce reprezintă formele canonice ale sistemelor diferențiale cubice ce posedă drepte invariante reale de-a lungul unei direcții și a căror multiplicitate totală este egală cu șapte împreună cu dreapta de la infinit.

Cuvinte-cheie
Cubic differential system, invariant straight line, Darboux integrability,

sistem diferențial cubic, dreaptă invariantă, integrabilitate Darboux