On compactness of some integral operators with Cauchy kernels
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
660 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.5+517.9 (7)
Analiză (302)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (243)
SM ISO690:2012
MOLOŞNIC, Petru, NEAGU, Vasile. On compactness of some integral operators with Cauchy kernels. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2018, nr. 2(6), pp. 117-123. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

On compactness of some integral operators with Cauchy kernels

Asupra compacticității unor operatori integrali cu nuclee de tip Cauchy

CZU: 517.5+517.9
MSC 2010: 34G10

Pag. 117-123

Moloşnic Petru1, Neagu Vasile2
 
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

In this paper, it is proved that the integral operator S* - S is compact if the contour of integration is of the Lyapunov type. An example is brought to show that this property of the operator S* - S becomes false if the contour of integration has angular points.

În lucrare se demonstrează că operatorul integral singular S* - S este compact în cazul în care conturul de integrare este de tip Lyapunov. Se construiește un exemplu care arată că această proprietate a operatorului S* - S devine falsă dacă conturul are puncte unghiulare

Cuvinte-cheie
singular integral operator, compact operator, piecewise Lyapunov contour,

operator integral singular, operator compact, contur Lyapunov pe porțiuni

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-81887</doi_batch_id>
<timestamp>1718401205</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>2(6)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>On compactness of some integral operators with Cauchy kernels</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Petru</given_name>
<surname>Moloşnic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Neagu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>117</first_page>
<last_page>123</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>