Perspectiva umanistă în educaţia şi formarea personalităţii elevului de vârstă şcolară mică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
130 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 16:30
SM ISO690:2012
CUZNEŢOV, Larisa. Perspectiva umanistă în educaţia şi formarea personalităţii elevului de vârstă şcolară mică. In: Școala modernă:provocări și oportunități. 5-7 noiembrie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015, pp. 519-523. ISBN 978-9975-48-100-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Școala modernă: 2015
Conferința "Școala modernă: provocări și oportunități"
Chişinău, Moldova, 5-7 noiembrie 2015

Perspectiva umanistă în educaţia şi formarea personalităţii elevului de vârstă şcolară mică


Pag. 519-523

Cuzneţov Larisa
 
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

This article reflect a theoretical and practical study on the perspective of humanistic education and training of elementary school age student's personality. The article contains an experiment of finding and identifying types of phobias students in small school/ class I. There are analyzed and described constructive positions, strategies and principles applied to the school entrance. They come for the annihilation and prophylaxis phobias and anxiety experienced by the small school. Recommendations recovery principles through educational strategies are developed based on humanistic education Decalogue (C. Rodgers) and facilitate learning theory.

Cuvinte-cheie
-