Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
103 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-01 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.544.1+517.988.52 (1)
Algebră (260)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (125)
SM ISO690:2012
CHOBAN, Mitrofan; MIHAYLOVA, Ekaterina. Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 2(6), pp. 28-30. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284

Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings

Selecții ale funcțiilor poliforme și proprietățile local finite ale funcțiilor


CZU: 512.544.1+517.988.52
MSC 2010: 54C65
Pag. 28-30

Choban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
 
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

Using some methods from the works of E. Michael [10, 11, 12], T. Dobrowol J. van Mill [5] and of one of the authors [1, 2, 3], two theorems of the existence of the selections with conditions of continuity are proved.

Folosind unele metode din lucrarile lui E. Michael [10, 11, 12], T. Dobrowolski si J. van Mill [5] si ale unui din autori [1, 2, 3], se demonstreaza doua teoreme de existenta a selectiilor cu conditii de continuitate.

Cuvinte-cheie
set-valued mapping, selection, linear space,

functie poliforma, selectie, spatiu liniar