Asigurarea calităţii formării profesionale continue a cadrelor didactice:valori, principii, acţiuni
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
61 0
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica. Asigurarea calităţii formării profesionale continue a cadrelor didactice:valori, principii, acţiuni. In: Școala modernă:provocări și oportunități. 5-7 noiembrie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015, pp. 174-179. ISBN 978-9975-48-100-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Școala modernă: 2015
Conferința "Școala modernă: provocări și oportunități"
Chişinău, Moldova, 5-7 noiembrie 2015

Asigurarea calităţii formării profesionale continue a cadrelor didactice:valori, principii, acţiuni


Pag. 174-179

Andriţchi Viorica
 
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

This article addresses the problem of the quality for professional forming of teachers. As a result of the comparative analysis and experimental studies, it was deduced the criteria of the quality for professional forming; thus there are highlighted the principles for confirming the quality training of teachers and also it was proposed a series of actions for implementing appropriate the system of management quality in institutions of professional forming .

Cuvinte-cheie
-