Contribuții la studiul biologiei și ecologiei speciei Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
658 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-21 13:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
594 (62)
Mollusca. Moluşte. Brachiopoda (20)
SM ISO690:2012
COADĂ, Viorica, ŢÎGANAȘ, Ana, BLAJINSCHI, Lidia. Contribuții la studiul biologiei și ecologiei speciei Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda). In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2018, nr. 1(5), pp. 37-41. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Contribuții la studiul biologiei și ecologiei speciei Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda)

Contributions to the study of the biology and ecology of the Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda)

CZU: 594

Pag. 37-41

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Blajinschi Lidia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2019


Rezumat

A fost analizat ciclul de viață al speciei Xeropicta derbentina; raportul dintre diferite grupe de vârstă înregistrată la specia dată în perioada primăvară-toamnă 2017, în parcul „La izvor” (Chișinău); s-a efectuat studiul variabilității morfometrice a cochiliei.

The life cycle of the Xeropicta derbentina species; the ratio between different age groups encountered in the species during spring / autumn 2017, in the park "La Izvor" (Chisinau); the morphometric variability of the shell were studied.

Cuvinte-cheie
moluşte, ciclu de viață, dinamica sezonieră, variabilitate morfometrică,

life cycle, seasonal dynamics, morphometric variability