Annual and seasonal precipitation trends within Oltenia Plain, Romania (1961-2010)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
833 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-07 05:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.58 (303)
Meteorologie (460)
SM ISO690:2012
VLĂDUŢ, Alina. Annual and seasonal precipitation trends within Oltenia Plain, Romania (1961-2010). In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2018, nr. 1(5), pp. 27-35. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Annual and seasonal precipitation trends within Oltenia Plain, Romania (1961-2010)

Tendința de evoluție a cantităților anuale și anotimpuale de precipitații în Câmpia Olteniei, România (1961-2010)

CZU: 551.58

Pag. 27-35

Vlăduţ Alina
 
University of Craiova
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2019


Rezumat

The present study aims at rendering the changes in annual and seasonal precipitation amounts, during the period 1961–2010 within Oltenia Plain, as precipitation trend analysis, on different spatial and temporal scales, has been considered of high interest in the context of global climate change. This dataset includes 6 complete and homogeneous monthly precipitation time series from the analysed region. There were calculated the annual and seasonal precipitation trends, which highlighted a certain spatial and temporal variability even if the analysed region covers a small surface. The observed changes on variability were estimated using linear regression techniques. Nevertheless, a decrease in annual precipitation has been registered within the entire plain during the middle decades of the analysed period. On an annual scale, precipitation has diminished or remained stationary over about than 85% of the study area; however, the northern part of the plain displays a positive trend. The seasonal distribution is much complicated than the annual one, as different areas of the territory were affected by diminishing precipitation at a seasonal level, while others by increasing precipitation. Thus, winter and spring amounts decreased all over the plain except for the northern part, where the trend is almost linear in winter and slightly upward in spring. Summer precipitation indicates linear trends, except for the northern and southwestern parts where the trend is upward. The data analysis emphasizes that the season undergoing the most obvious increase in total amounts is autumn, all over the plain, except for the western part, where it represents the season with the most obvious downward trend.

Studiul de față urmărește să redea modificarea cantităților anuale și anotimpuale de precipitaţii, în perioada 1961-2010 în cadrul Câmpiei Olteniei, deoarece analiza tendințelor înregistrate la nivel pluviometric, la scări spațiale și temporale diferite, a fost considerată de interes deosebit în contextul schimbărilor climatice globale. Setul de date include 6 serii de precipitații lunare complete și omogene din regiunea analizată. Au fost calculate tendințele de evoluție a cantităţilor de precipitații anuale și anotimpuale, care au evidențiat o anumită variabilitate spațială și temporală, chiar dacă regiunea analizată acoperă o suprafață mică. Modificările observate privind variabilitatea au fost estimate utilizând tehnici de regresie liniară. Cu toate acestea, o scădere a cantităţilor anuale de precipitații a fost înregistrată în întreaga câmpie în deceniile de la mijocul perioadei analizate. La scară anuală, precipitațiile s-au diminuat sau au rămas staționare pentru aproximativ 85% din suprafața studiată; totuși, partea nordică a câmpiei prezintă o tendință pozitivă. Distribuția anotimpuală este mult mai complicată decât cea anuală, deoarece diferite zone ale teritoriului au fost afectate de scăderea precipitațiilor la nivel sezonier, în timp ce în altele s-a remarcat creșterea cantităţilor de precipitații. Astfel, cantitățile înregistrate iarna și primăvara au scăzut în toată câmpia, cu excepția părții de nord, unde tendința este aproape liniară iarna și ușor ascendentă primăvara. Vara tendința este liniară, cu excepția părților de nord și sud-vest, unde tendința este ascendentă. Analiza datelor subliniază faptul că sezonul cu cea mai evidentă creștere a cantităților de precipitaţii este toamna, la nivelul întregii câmpii, cu excepția zonei de vest, unde în acest anotimp se remarcă cea mai evidentă tendință descendentă

Cuvinte-cheie
annual / seasonal precipitation trends, variability, Oltenia Plain,

tendințe anuale / anotimpuale ale cantităţilor de precipitații, variabilitate, Câmpia Olteniei

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Vlăduţ, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Craiova, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Annual and seasonal precipitation trends within Oltenia Plain, Romania (1961-2010)</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2537-6284</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>annual / seasonal precipitation trends</subject>
<subject>variability</subject>
<subject>Oltenia Plain</subject>
<subject>tendințe anuale / anotimpuale ale cantităţilor de precipitații</subject>
<subject>variabilitate</subject>
<subject>Câmpia Olteniei</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>551.58</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The present study aims at rendering the changes in annual and seasonal precipitation amounts, during the period 1961&ndash;2010 within Oltenia Plain, as precipitation trend analysis, on different spatial and temporal scales, has been considered of high interest in the context of global climate change. This dataset includes 6 complete and homogeneous monthly precipitation time series from the analysed region. There were calculated the annual and seasonal precipitation trends, which highlighted a certain spatial and temporal variability even if the analysed region covers a small surface. The observed changes on variability were estimated using linear regression techniques. Nevertheless, a decrease in annual precipitation has been registered within the entire plain during the middle decades of the analysed period. On an annual scale, precipitation has diminished or remained stationary over about than 85% of the study area; however, the northern part of the plain displays a positive trend. The seasonal distribution is much complicated than the annual one, as different areas of the territory were affected by diminishing precipitation at a seasonal level, while others by increasing precipitation. Thus, winter and spring amounts decreased all over the plain except for the northern part, where the trend is almost linear in winter and slightly upward in spring. Summer precipitation indicates linear trends, except for the northern and southwestern parts where the trend is upward. The data analysis emphasizes that the season undergoing the most obvious increase in total amounts is autumn, all over the plain, except for the western part, where it represents the season with the most obvious downward trend.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Studiul de față urmărește să redea modificarea cantităților anuale și anotimpuale de precipitaţii, &icirc;n perioada 1961-2010 &icirc;n cadrul C&acirc;mpiei Olteniei, deoarece analiza tendințelor &icirc;nregistrate la nivel pluviometric, la scări spațiale și temporale diferite, a fost considerată de interes deosebit &icirc;n contextul schimbărilor climatice globale. Setul de date include 6 serii de precipitații lunare complete și omogene din regiunea analizată. Au fost calculate tendințele de evoluție a cantităţilor de precipitații anuale și anotimpuale, care au evidențiat o anumită variabilitate spațială și temporală, chiar dacă regiunea analizată acoperă o suprafață mică. Modificările observate privind variabilitatea au fost estimate utiliz&acirc;nd tehnici de regresie liniară. Cu toate acestea, o scădere a cantităţilor anuale de precipitații a fost &icirc;nregistrată &icirc;n &icirc;ntreaga c&acirc;mpie &icirc;n deceniile de la mijocul perioadei analizate. La scară anuală, precipitațiile s-au diminuat sau au rămas staționare pentru aproximativ 85% din suprafața studiată; totuși, partea nordică a c&acirc;mpiei prezintă o tendință pozitivă. Distribuția anotimpuală este mult mai complicată dec&acirc;t cea anuală, deoarece diferite zone ale teritoriului au fost afectate de scăderea precipitațiilor la nivel sezonier, &icirc;n timp ce &icirc;n altele s-a remarcat creșterea cantităţilor de precipitații. Astfel, cantitățile &icirc;nregistrate iarna și primăvara au scăzut &icirc;n toată c&acirc;mpia, cu excepția părții de nord, unde tendința este aproape liniară iarna și ușor ascendentă primăvara. Vara tendința este liniară, cu excepția părților de nord și sud-vest, unde tendința este ascendentă. Analiza datelor subliniază faptul că sezonul cu cea mai evidentă creștere a cantităților de precipitaţii este toamna, la nivelul &icirc;ntregii c&acirc;mpii, cu excepția zonei de vest, unde &icirc;n acest anotimp se remarcă cea mai evidentă tendință descendentă</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>