Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
489 34
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-11 03:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6+821.135.1.09 (1)
Psihologie socială (853)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1955)
SM ISO690:2012
IOVU, Elisaveta. Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2019, nr. 1, pp. 70-78. ISSN 2587-3695. DOI: 10.5281/zenodo.3332696
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei

The Other’s Image as Imagology’s Object of Study

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3332696
CZU: 316.6+821.135.1.09

Pag. 70-78

Iovu Elisaveta12
 
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2019


Rezumat

În acest articol vom trece în revistă sensurile pe care imaginea lui „Celălalt” le-a căpătat la diferiţi autori şi în cadrul câtorva discipline ca psihologia, etnopsihologia, istoria, sociologia, antropologia și, în mod special, literatura comparată. Există de fapt mai multe imagologii în funcţie de abordarea specifică a „Celuilalt”. Pornind de la felul în care îşi definesc obiectul de studiu, adică noţiunea de „Celălalt”, imagologia se împarte în imagologie psihologică, imagologie istorică, imagologie literară, imagologie antropologică, imagologie socială.

In this article we will review the meanings of the „Other” image which has acquired to different authors and to some disciplines such as psychology, ethnology, history, sociology, anthropology and, in particular, of the comparative literature. Actually, there are many types of imagologies which depending on the specific approach of the „Other”. Starting from the way they define their subject matter, namely the notion of the „Other”, imagology is divided into psychological imagology, historical imagology, literary imagology, anthropological imagology, social imagology.

Cuvinte-cheie
celălalt, Străinul, Alter, Queer, imagologie,

the Other, The Stranger, Alter, Alius, Queer, imagology