Matricea de tratare a competențelor în cadrul disciplinei „aplicații generice”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
89 0
SM ISO690:2012
BLEANDURĂ, Nicoleta. Matricea de tratare a competențelor în cadrul disciplinei „aplicații generice”. In: Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor. Vol. 3, 24-25 septembrie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015, pp. 102-111. ISBN 978-9975-76-161-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 3, 2015
Conferința "Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani"
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2015

Matricea de tratare a competențelor în cadrul disciplinei „aplicații generice”


Pag. 102-111

Bleandură Nicoleta
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2019


Rezumat

Abordarea prin competențe în învățămîntul superior are drept scop pregătirea studenților competenți care vor face față situațiilor reale. Toate situațiile didactice cu care for fi confruntați studenții în procesul de studiu ar trebui organizate într-o matrice a acțiunii competente (MAC). În articol este descris procesul de proiectarea a MAC și este dată drept exemplu matricea de tratare a competențelor de procesare a textului în cadrul modulului „Aplicații de procesare a textului” a disciplinei „Aplicații generice”.

Competence based approach in higher education aims to prepare competent students who will successfully deal with real situations. All the didactic situations that develop certain competences have to be organised in a matrix of competent action (MCA). The article describes the process of the development of a MCA and an example of such a matrix for treating competences of the "Word processing applications" module within "Generic application" course.