Competenţele psihosciale deziderat prioritar în procesul educational
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
68 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-02 12:56
SM ISO690:2012
SILISTRARU, Nicolae; RUSU, Elena. Competenţele psihosciale deziderat prioritar în procesul educational. In: Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice. Vol. 2 , 24-25 septembrie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015, pp. 151-158. ISBN 978-9975-76-160-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 , 2015
Conferința "Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani"
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2015

Competenţele psihosciale deziderat prioritar în procesul educational


Pag. 151-158

Silistraru Nicolae, Rusu Elena
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 28 iulie 2019


Rezumat

Competenţele psihosociale includ un ansamblul de capacităţi care optimizează relaţiile interumane fiind direct implicate în susţinerea procesului educaţional conform unor legităţi specifice şi vizează măiestria cadrului didactic de a elabora mesaje educaţionale în funcţie de particularităţile mediului psihosocial, provocând reacţii formative subiecţilor, condiţia esenţială fiind compatibilizarea şi adecvarea educaţională.

Psychosocial competencies include a set of capabilities that optimize human relations witch are directly involved in supporting the educational process according to specific regularities and skills of teachers to compose educational messages depending on the particular psychosocial environment, causing reactions formative to subjects, essential condition being educational adequacy.

Cuvinte-cheie
competenţă didactică, competențe psihosociale, reprezentări sociale, cadre didactice, proces educaţional