Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
60 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 14:27
SM ISO690:2012
BLEANDURĂ, Nicoleta. Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 96-99. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor


Pag. 96-99

Bleandură Nicoleta
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

The fundamental purpose of the student's activity is to develop competencies. From the situated perspective, competencies can be formed only in situations. In order to solve a situation and to develop the corresponding competencies, the student goes through certain stages. The article analyzes the opinions of the researchers in the field regarding the activity of the student in a didactic situation. Also, a phasing of the student's activity for the competent treatment of the situations is proposed and described.

Cuvinte-cheie
competence, situations, treatment, activity, student, reflection