Нова генерація творчої інтелігенції Молдови: українські поети (До постановки проблеми)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
250 0
SM ISO690:2012
IГНATEНКO, Дiaнa; ЧОЛАНУ, Людмила. Нова генерація творчої інтелігенції Молдови: українські поети (До постановки проблеми). In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 55-60. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Нова генерація творчої інтелігенції Молдови: українські поети (До постановки проблеми)


Pag. 55-60

Iгнateнкo Дiaнa, Чолану Людмила
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019


Rezumat

Autorii au prezentat o primă imagine științifică a creativității poeților ucraineni din Moldova din anii '90 ai secolului XX până în prezent. Este evidențiată poezia generațiilor de vârstă și a tineretului, precum și liniile „feminine” și „masculine”. Este considerat cercul tema-tic al poeziei, unele trăsături ale sistemului figurativ și stilul individual al autorului. S-a afirmat că creația poeților reprezentați în lucrare este o contribuție semnificativă la dezvoltarea culturii multietnice a Moldovei la începutul secolului XXI și necesită o reflecție științifică suplimentară.

Cuvinte-cheie
poezia ucraineană, generația mai veche și mai tânără, linia „feminină” și „masculină”, cultura multietnică a Moldovei