Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
418 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-08 13:41
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 17-22. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование


Pag. 17-22

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019


Rezumat

The article touches upon the features of semantics of the consent functional-semantic field and its structure. The nuclear and peripheral units of the consent field are established, and its micro-fields are investigated. The specifics of the field units functioning in artistic texts are analyzed.

Cuvinte-cheie
consent, functional-semantic field, micro-field, nucleus and periphery, artistic text

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование</p>">
<meta name="citation_author" content="Сирота Елена">
<meta name="citation_publication_date" content="2018">
<meta name="citation_collection_title" content="Traditie și inovare în cercetarea științifică ">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 7">
<meta name="citation_firstpage" content="17">
<meta name="citation_lastpage" content="22">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/17-22_7.pdf">