Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
416 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-08 13:41
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 17-22. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование


Pag. 17-22

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019


Rezumat

The article touches upon the features of semantics of the consent functional-semantic field and its structure. The nuclear and peripheral units of the consent field are established, and its micro-fields are investigated. The specifics of the field units functioning in artistic texts are analyzed.

Cuvinte-cheie
consent, functional-semantic field, micro-field, nucleus and periphery, artistic text

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-81228</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 7</cfVol>
<cfStartPage>17</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-50-225-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/81228</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>consent; functional-semantic field; micro-field; nucleus and periphery; artistic text</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article touches upon the features of semantics of the consent functional-semantic field and its structure. The nuclear and peripheral units of the consent field are established, and its micro-fields are investigated. The specifics of the field units functioning in artistic texts are analyzed.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-17408</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-17408</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-17408-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Сирота</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Елена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>