Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных гибридов пшеницы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
654 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-13 22:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.53.027:633.11:631.52:58.08 (1)
Lucrări agricole (955)
Cereale. Recolte de grâne (516)
Botanică (1366)
SM ISO690:2012
МАСЛОБРОД, Сергей; МИРГОРОД, Юрий; ЛУПАШКУ, Галина; ГАВЗЕР, Светлана; GOREA, Anatol; БОРЩ, Н.. Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных гибридов пшеницы. In: Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică. 10-12 decembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign“, 2018, pp. 216-219.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică 2018
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor"
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018

Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных гибридов пшеницы

CZU: 631.53.027:633.11:631.52:58.08

Pag. 216-219

Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Гавзер Светлана1, Gorea Anatol1, Борщ Н.2
 
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2019


Rezumat

It was shown the stimulatory and antifungal action (increase of resistance to pathogenic fungus) of water dispersed solutions of silver and copper nano-particles on seeds of winter triticale. The antifungal effect of the nano-factor is more effective than of the potassium permanganate. In terms of seed germination energy and sprout length of winter wheat (parent varieties and their reciprocal hybrids) we revealed the stimulatory and antifungal action of aqueous dispersions of silver, copper, bismuth, and zinc oxide nano-particles on the seeds. The maternal effect is revealed - the primary influence of the maternal form on the physiological parameters of the hybrid.

Cuvinte-cheie
water dispersed solutions, nano-particles, seed germination energy, antifungal effect, sprout length, reciprocal hybrids, parent varieties