Detecţia moleculară a Penicillium Chrysogenum şi P. Brevicompactum la diferite soiuri de mere
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
355 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-19 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.11:631.5:582.28.088 (1)
Cultura fructelor (949)
Lucrări agricole (829)
Botanică sistematică (562)
SM ISO690:2012
БАХШИЕВ, Айгюль; GRĂJDIERU, Cristina; TUMANOVA, Lidia; MITIN, Valentin; MITINA, Irina. Detecţia moleculară a Penicillium Chrysogenum şi P. Brevicompactum la diferite soiuri de mere. In: Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică. 10-12 decembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign“, 2018, pp. 84-88.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică 2018
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor"
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018

Detecţia moleculară a Penicillium Chrysogenum şi P. Brevicompactum la diferite soiuri de mere


CZU: 634.11:631.5:582.28.088
Pag. 84-88

Бахшиев Айгюль, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia, Mitin Valentin, Mitina Irina
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 19 iulie 2019


Rezumat

In this article the presence of phytopathogens Penicillium chrysogenum and P. brevicompactum in the fruits of different apples varieties was studied. The analysis was carried out in three groups of apples depending on the mode of treatment. The first group was the control group, the second group - kept under controlled atmosphere and the third group - were processed with fitomag. As a result of molecular analysis with specific primers, a significant difference between the analyzed groups was identified. Latent infection with P. chrysogenum was detected in visible healthy aplles by molecular diagnosis.

Cuvinte-cheie
Molecular detection, Penicillium chrysogenum, Penicillium brevicompactum, PCR, Fitomag, controlled atmosphere, Apple