Sinteza monastrolului cu utilizarea lichidelor ionice (reactivi organici)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
285 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-20 19:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
544.6+542.97+547.9 (1)
Electrochimie (99)
Reacţii chimice. Procese chimice speciale (31)
Chimie organică (283)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Natalia. Sinteza monastrolului cu utilizarea lichidelor ionice (reactivi organici). In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 8, Vol.1, 15 iunie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2019, pp. 38-43. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1, 2019
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2018

Sinteza monastrolului cu utilizarea lichidelor ionice (reactivi organici)


CZU: 544.6+542.97+547.9
Pag. 38-43

Ciobanu Natalia
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2019


Cuvinte-cheie
Reacția Biginelli, monastrol, lichid ionic, solvenți eutectici