The efficientisation of the mechanism for the application of the institution of mediation in criminal proceedings
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-11 21:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1 (586)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (576)
SM ISO690:2012
TUDOR, Leontina-Vasilica. The efficientisation of the mechanism for the application of the institution of mediation in criminal proceedings. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 37-41. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

The efficientisation of the mechanism for the application of the institution of mediation in criminal proceedings

Eficientizarea mecanismului de aplicare a instituţiei medierii în procedura penală


CZU: 343.1
Pag. 37-41

Tudor Leontina-Vasilica
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

The study proposed to present comparatively of the similarities between the institution of reconciliation and that of the mediation agreement, both based on the consent of the parties, respectively of the perpetrator (the suspect, the defendant) and of the victim, although the two institutions differ through the legal effects deriving from them, thus ensuring the efficiency of the mediation enforcement mechanism.

Studiul şi-a propus prezentarea comparativă a asemănărilor dintre instituţia împăcării şi cea a înţelegerii din cadrul medierii, ambele având la bază acordul de voinţă al părţilor, respectiv al făptuitorului (suspectul, inculpatul), cât şi al victimei, deşi cele două instituţii diferă prin efectele juridice care decurg din ele, asigurând astfel eficientizarea mecanismului de aplicare a medierii.

Cuvinte-cheie
criminal law, criminal procedure, mediation, mediator, Offender, victim, violence,

lege penală, procedură penală, mediere, mediator, infractor, victimă, violență