Determination of violent crimes in the Republic of Armenia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
21 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-17 16:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9(479.25) (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (405)
SM ISO690:2012
ARAKELYAN, Sergey V.. Determination of violent crimes in the Republic of Armenia. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 34-36. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Determination of violent crimes in the Republic of Armenia

Determinarea infracțiunilor violente în Republica Armenia


CZU: 343.9(479.25)
Pag. 34-36

Arakelyan Sergey V.
 
Academy of Justice
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

Features of determination of violent crimes in the Republic of Armenia are considered in this article. Powerful determinants of violence not only in Armenia, but practically in all countries are poverty and social-economic stratification of the society. It is very well known, that the level of crime, as a rule, is higher in poor and developing countries. It is not accidental, that criminal violence is frequently commited for the purpose of getting goods. It became usual for many people to solve interpersonal conflicts through the shortest way – the use of violence, without appeal to corresponding state bodies (in particular, law enforcemnt bodies) and statutory procedures.

Acest articol abordează particularitățile cauzelor infracțiunilor violente comise în Republica Armenia. Factorii determinanți ai violenței nu numai în Armenia, ci practic în toate țările sunt sărăcia și stratificarea socio-economică a societății. Este bine cunoscut faptul că nivelul criminalității este, în general, mai ridicat în țările sărace și în cele în curs de dezvoltare, astfel violența penală este frecvent comisă în scopul obținerii de bunuri. A devenit obișnuit pentru mulți oameni să rezolve conflictele interpersonale prin cel mai scurt mod folosirea violenței, fără apel la organele de stat corespunzătoare (în special organele de drept) și procedurile legale.

Cuvinte-cheie
aggression, criminality, cruelty, determination, factors, reasons, violence, violent crimes,

agresiune, criminalitate, cruzime, determinare, factori, motive, violență, crime violente