Aducerea silită și anunţarea în căutare, ca asigurare a prezenţei inculpatului în instanţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
46 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-31 11:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.121 (19)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (573)
SM ISO690:2012
IALANJI, Arina. Aducerea silită și anunţarea în căutare, ca asigurare a prezenţei inculpatului în instanţă. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 28-33. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Aducerea silită și anunţarea în căutare, ca asigurare a prezenţei inculpatului în instanţă

Bringing by force and notice in search - present ensuring of the defendant in the court


CZU: 343.121
Pag. 28-33

Ialanji Arina12
 
1 Judecătoria Centru, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

În acest articol vom analiza prevederile legale și procedura de aducere silită și anunțare în căutare dispuse de către instanța de judecată după realizarea procedurii de citare legală a inculpatului ce se eschivează de la prezentarea în instanță. În acest sens, au fost analizate prevederile legale, practica judiciară în domeniu, cu elucidarea lacunelor legislative și elaborarea propunerilor de rigoare.

In this article we will analyze the legal provisions and the procedure of forced labor demand and announcement ordered by the court after the procedure of legal summoning of a defendant who has been evaded since the presentation in court. In this regard, they were analyzed legal provisions, practice in the field with the elucidation

Cuvinte-cheie
aducere silită, anunțare în căutare, judecare în lipsa inculpatului, proces penal, citare legală,

forced labor, announcement in search, trial in the absence of the defendant, criminal trial, legal citation