Elemente privind sancţiunile în normele care incriminează fapte de falsificare a probelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
46 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-19 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7 (51)
Infracțiuni împotriva statului (456)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (981)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (1664)
Infracțiuni împotriva persoanei (2450)
SM ISO690:2012
GHERMAN, Marin; PITERSCHI, Eugeniu. Elemente privind sancţiunile în normele care incriminează fapte de falsificare a probelor. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 24-27. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Elemente privind sancţiunile în normele care incriminează fapte de falsificare a probelor

Elements concerning sanctions in the rules criminalizing the falsification of evidence


CZU: 343.3/.7
Pag. 24-27

Gherman Marin, Piterschi Eugeniu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

În acest articol, autorul a efectuat o cercetate amplă și detaliată în materia penală a altor state pentru identificarea normelor juridice care incriminează răspunderea pentru faptele ce atentează la relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor într-un proces judiciar. La etapa actuală, în conformitate cu standartele internaționale, orice proces judiciar trebuie să respecte demnitatea umană a fiecărei persoane. Infracţiunile de falsificare a probelor aduc o atingere gravă adevărului într-un proces judiciar şi încrederii cetățenilor față de activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept.

In this article, the author carried out extensive and detailed investigations into other countries’ criminal matters to identify legal norms that criminalize responsibility for facts that affect social relationships about the authenticity of evidence in a judicial process. At the present stage, in accordance with international standards, any judicial process must respect the human dignity of each person. Falsification of evidence brings serious prejudice to the truth in a judicial process and the removal of citizens’ confidence in the work of the law enforcement agencies.

Cuvinte-cheie
fals, acte normative, proces judiciar, pedeapsa penală, state independente, liberarea de răspundere penală,

false, legislation, judicial process, criminal punishment, independent states, the release of criminal liability