Coraportul dintre cazul asigurat și riscul asigurat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-25 20:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
368 (49)
Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor (46)
SM ISO690:2012
DODON, Sergiu. Coraportul dintre cazul asigurat și riscul asigurat. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), pp. 19-23. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405

Coraportul dintre cazul asigurat și riscul asigurat

Co-report between the insured case and insured risk


CZU: 368
Pag. 19-23

Dodon Sergiu
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2019


Rezumat

Societatea contemporană se confruntă permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri ce deteriorează mediul înconjurător şi au efecte negative asupra generaţiilor viitoare etc., a căror acţiune este într-o anumită măsură permanentă și stabilă. Bazândune pe acest concept, putem afirma că riscul este determinat de incertitudinea survenirii unei pierderi, uneori care poate fi prevenită, deoarece riscul este constant, iar alteori nu poate fi prevenită, deoarece riscul este spontan. Asigurării îi revine rolul de a compensa pierderile cauzate de survenirea riscului prin transferarea acestui risc asigurătorului, care acceptă să despăgubească la survenirea cazului asigurat.

Contemporary society is constantly confronted with an extraordinary diversity of risks: natural risks, occupational risks, health risks, environmental hazards that have negative effects on future generations, etc., whose action is to some extent permanent and stable . Based on this concept, we can say that the risk is determined by the uncertainty of a loss, sometimes prevented, because the risk is constant and sometimes it can not be prevented because the risk is spontaneous. Insurance has the role of offsetting the losses caused by the risk by transferring these risks to the insurer who accepts to compensate for the insured event.

Cuvinte-cheie
risc asigurat, caz asigurat, eveniment incert, daună, pagubă, asigurat, asigurător, păgubit, termen, determinat, măsurabuil,

Insured risk, Insured case, uncertain event, damage, Loss, insured, insurer, injured, term, determined, measurable