Un punct geodezic struve din R. Moldova –  obiect din patrimoniul mondial UNESCO
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
27 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
528.236(478):061.1(100)UNESCO (1)
Geodezie. Topografie. Fotogrametrie. Cartografie (18)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (125)
SM ISO690:2012
TIRON, Ştefan. Un punct geodezic struve din R. Moldova –  obiect din patrimoniul mondial UNESCO. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 104-108. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Un punct geodezic struve din R. Moldova –  obiect din patrimoniul mondial UNESCO

A struve geodetic point from R. Moldova – in the UNESCO world heritage list


CZU: 528.236(478):061.1(100)UNESCO
Pag. 104-108

Tiron Ştefan
 
Institutul de Chimie
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

În antichitate, s-a crezut că Pământul are o formă sferică. Cele mai vechi măsurători cunoscute ale mărimii Pământului au fost făcute de Eratosthenes din Cyrene (276 - 194 î.H.). În prima jumătate a secolului al XIX-lea s-au efectuat mai multe încercări de măsurare a meridianului terestru pentru a determina forma exactă și mărimea Pământului. Cele mai precise măsurători ale meridianului au fost realizate de Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793-1864), primul director al Observatorului Pulkovo (Sankt-Petersburg, Rusia), care a construit un arc de meridian între Oceanul Arctic și Marea Neagră în 1855. Arcul format din 258 de triunghiuri geodezice adiacente și 265 de puncte de triungulație (geodezice) de referință între Hammerfest din Norvegia și Staro-Nekrassowka din Ucraina, a făcut posibilă prima măsurare exactă a unui segment lung de meridian care a permis să se determine circumferința și forma exactă a Pământului. În prezent, Arcul Geodezic Struve traversează 10 țări (Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina și Moldova) și include doar 34 din punctele geodezice inițiale, inclusiv un punct din Moldova. Printr-o decizie a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din data de 15 iulie 2005, cele 34 de puncte geodezice ale Arcului Geodezic Struve, incluzând punctul de la Rudi din Moldova (coordonatele 48o19 05"N și 27o52 35"E), au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

In antiquity, it was believed that the Earth has a spherical shape. The earliest known measurements of the Earth's size were made by Eratosthenes of Cyrene (276 – 194 b.Cr.). In the first half of the 19th century, several attempts were undertaken to measure the terrestrial meridian in order to determine the exact shape and size of the Earth. The most precise measurements of the meridian were carried out by Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793-1864), the first director of the Pulkovo Observatory (St. Petersburg, Russia), who built a meridian arch between the Arctic Ocean and the Black Sea completed in 1855. The Arch consisting of 258 adjacent geodetic triangles and 265 triangulation (geodetic) points of reference, between Hammerfest in Norway and Staro-Nekrassowka in Ukraine, made it possible the first exact measurement of a long segment of meridian that allowed to find the precise circumference and shape of the Earth. Now, the Struve Geodetic Arch crosses 10 countries (Norway, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine and Moldova) and includes only 34 of the initial geodetic points, including one point in Moldova. By decision of the UNESCO World Heritage Committee of 15 July 2005, the 34 geodetic points of the Struve Geodetic Arch, including the Rudi station point from Moldova (coordinates 48o19 ́05" N and 27o52 ́35" E), have been included in the UNESCO World Heritage List.

Cuvinte-cheie
Pământul, triangulație, Arcul Geodezic Struve, punct geodezic Rudi, Patrimoniul Mondial UNESCO,

earth, triangulation, Struve Geodetic Arc, Rudi geodetic point, UNESCO World Heritage