Dependența de temperatură a coeficientului de tensiune superficială a apei pure.  Lucrare de laborator
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
532.61.096 (1)
Fenomene de suprafaţă. Tensiuni de suprafaţă. Capilaritate (12)
SM ISO690:2012
DAMIAN, Ludmila. Dependența de temperatură a coeficientului de tensiune superficială a apei pure.  Lucrare de laborator . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 69-72. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Dependența de temperatură a coeficientului de tensiune superficială a apei pure.  Lucrare de laborator

Temperature dependence of pure water superficial coefficient (Laboratory work)


CZU: 532.61.096
Pag. 69-72

Damian Ludmila
 
Liceul de Creativitate şi Inventică Prometeu-Prim
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

În această lucrare de laborator se propune elevilor din clasele liceale o metodă de determinare pe cale experimentală a coeficientului de tensiune superficială al apei la temperatura camerei și de studiu al dependenței de temperatură a acestui coeficient prin metoda capilarului. Rezultatele obținute în lucrare sunt similare cu rezultatele clasice obținute prin alte metode. Coeficientul de tensiune superficială este o funcție liniară de temperatură și descrește odată cu creșterea temperaturii.

In this laboratory work, a method of experimentally determining the water surface tension coefficient at room temperature and studying its temperature dependence by the capillary method is proposed to lyceum students. The obtained results are similar to the classical results obtained by other methods. The surface tension coefficient is a linear function of temperature and decreases with increasing temperature.

Cuvinte-cheie
tensiune superficială, coeficientul de tensiune superficială, apă, fenomene capilare,

superficial tension, coefficient of superficial tension, water, capillary phenomena