Problemele educatiei prin arta coregrafica a copiilor ın ınvatamıntul contemporan
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
331 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-14 18:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:792.8 (5)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2963)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (412)
SM ISO690:2012
ACCIU, Victoria. Problemele educatiei prin arta coregrafica a copiilor ın ınvatamıntul contemporan. In: The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions. 7-8 decembrie 2018, Balti. Balti, Republic of Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 49-50. ISBN 978-9975-3276-0-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions 2018
Conferința "The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions"
Balti, Moldova, 7-8 decembrie 2018

Problemele educatiei prin arta coregrafica a copiilor ın ınvatamıntul contemporan

CZU: 37.016:792.8

Pag. 49-50

Acciu Victoria
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

The article explains the main problems of choreographic education in the Republic of Moldova. It draws attention to the contradiction between educational potential of the art of dancing and the way it is uses in the children’s general education. The author proposes to look for the ways of enhancement for the existing system of children’s development with the help of dancing in its scientific meaning and study.