Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscova, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
959 13
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-16 15:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391:687(478) (2)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (276)
Industria îmbrăcămintei, confecții. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică (150)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana, BUJOREAN, Tatiana. Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscova, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău. In: Arta , 2019, nr. 1(AV), pp. 155-162. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscova, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău

The manufacture of national costumes and accessories for the World Youth Festival (Moscow, 1957) in the Promhudojnik workshop in Chisinau

CZU: 391:687(478)

Pag. 155-162

Condraticova Liliana, Bujorean Tatiana
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019


Rezumat

Artelurile meșteșugărești ce aveau drept scop principal realizarea unor produse industriale, țesături, covoare, piese vestimentare și accesorii, prezintă un interes deosebit în restabilirea istoriei artizanatului din spațiul actual al Republicii Moldova. În articolul de față ne-am propus ca scop să scoatem în evidență activitatea artelurilor în cadrul cărora au fost lucrate țesături, cusute diferite piese ce țin de portul popular, confecționate accesorii de metal, suvenire, articole de bijuterii din aur; să analizăm artistic și compozițional piesele vestimentare, astfel fiind urmărite metamorfozele costumului național în primele decenii postbelice. Cele mai importante sunt artelurile „Promhudojnik” din Chișinău, „Progress” din Chișinău, „Kovrovșcik” din satul Tabăra, raionul Strășeni, „Trud” din Cahul, „Krasnaia zvezda” din Bender, „Zavetî Lenina” din Râbnița, „Novaia jizni” din Bălți, „Puti k pobede” din Soroca. Luând ca bază datele din Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova privind măsurile de pregătire pentru Festivalul Mondial al Tineretului (Moscova, 1957), corelate cu mostrele păstrate în custodia Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, prezentăm un tablou de ansamblu asupra activității acestor arteluri, piesele vestimentare pregătite, politica de stat în domeniul confecționării și promovării costumului național moldovenesc în cadrul manifestărilor culturale, materiile prime și tehnicile de lucru.

Craftsmanship artels with the main purpose of manufacturing industrial products, fabrics, carpets, clothing and accessories are of particular interest in restoring the history of craftsmanship on the current territory of the Republic of Moldova. In this article, we aim to highlight the work of the artels, in which fabrics were made, various pieces of the popular port, metal accessories, souvenirs, gold jewelry, and to analyze clothes items from the artistic and compositional points of view, thus following the metamorphoses of the national costume in the first decades after the war. The most important artels are: the “Promhudojnic” and “Progress” from Chisinau, „Covrovshkic” in the village of Tabara, Straseni district, “Trud” from Cahul, “Crasnaia zvezda” from Bender, “Zaveti Lenina” from Râbniţa, “Novaia jizni” from Balti, “Puti k pobede” from Soroca. Taking as a basis the data from the Archives of the Social-Political Organizations of the Republic of Moldova on the Preparatory Measures for the World Youth Festival (Moscow, 1957), correlated with the samples kept in custody of the National Museum of Ethnography and Natural History, we present an overview of the activity of these artels and the manufactured clothes items, of state policy in the field of making and promoting the Moldovan national costume during cultural events, the raw materials and the working techniques.

Cuvinte-cheie
artizanat, artă, costum popular, materie primă, stil moldovenesc, broderie artistică, metamorfoze, artel, festival, muzeu, patrimoniu,

crafts, art, national costume, raw material, Moldovan style, artistic embroidery, metamorphosis, artel, Festival, museum, patrimony