Arta şi „otrăvurile” din culori
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-15 08:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.021.3 (8)
Pictură (324)
SM ISO690:2012
VORNICU, Nicoleta. Arta şi „otrăvurile” din culori. In: Arta . 2019, nr. 1(AV), pp. 135-139. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Arta şi „otrăvurile” din culori

Art and colour „poison’s”

CZU: 75.021.3

Pag. 135-139

Vornicu Nicoleta
 
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019


Rezumat

Pictura, este o modalitate de expresie vizuală în culori, aşternută pe o suprafaţă plană, utilizând un ansamblu de tehnici (ulei, acuarelă, pastel, guaşă, tempera etc.), de suporturi (pânză, lemn, hârtie, carton ş.a.), de genuri şi viziuni abstracte (pictură concretă, pictură de şevalet, monumentală, ornamentală etc.). La realizarea picturilor se folosește în mod nemijlocit materia picturală. Pentru a ajunge la forma în care sunt transpuse de pe paletă pe lucrarea picturală, culorile suferă diferite operaţiuni de preparare (măcinarea, spălarea, uscarea). Aceste vopsele au în conținut pigmenți organici sau anorganici. Efectuarea de lucrări de artă frumoase poate fi o recompensă pentru artiști însă poate fi și mortală. Pigmenții cu toxicitate foarte mare au în conținut: As, Pb, Hg, Cd, Co, Al, Sb, Cr etc. (tabelul 1). Faptul că există riscuri pentru sănătate în profesia de pictor a fost bine cunoscut încă din anii 1700, deși cauza expunerii cronice prin utilizarea vopselelor toxice a rămas necunoscută până în zilele noastre. Bolile provocate de acumularea în organism a unor cantități mari de substanțe toxice pe o perioadă îndelungată sunt incurabile. Deși plumbul este încă prezent în unele vopsele, creșterea gradului de conștientizare și trecerea la agenți de colorare precum zincul și titanul au contribuit la îmbunătățirea siguranței vopselelor de ulei.

Painting is a way of visual expression in colours on a flat surface, using a set of techniques (oil, watercolour, pastel, gouache, tempera etc.), supports (canvas, wood, paper, cardboard etc.), of genres and abstract visions (concrete painting, easel painting, monumental, ornamental etc.). Pictorial matter is directly used to make paintings. In order to get to the shape they are transposed from the palette to the painting, the colours undergo different preparation operations (grinding, washing, drying). These paints contain organic or inorganic pigments. Making fine art works can be a reward for artists, but it can also be deadly. The pigments with high toxicity contain: As, Pb, Hg, Cd, Co, Al, Sb, Cr etc. (Table 1). The fact that there are health hazards in the artist’s profession has been well known since the 1700s, although the cause of chronic exposure to toxic dyes has remained unknown until nowadays. The diseases caused by the accumulation of large quantities of toxic substances over a long term are incurable. Although lead is still present in some paints, raising awareness and switching to coloring agents such as zinc and titanium have helped improve the safety of oil paints.

Cuvinte-cheie
pigmenți, pictură, toxicitate, riscuri,

pigments, painting, toxicity, risks