Estimation of athlete coordination abilities based on the reproducibility analysis of the electromyographic patterns of complex coordination movements
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
796.012.2:615.47 (1)
Divertisment. Jocuri. Sport (1229)
Medicamentele potrivit originii lor (72)
SM ISO690:2012
DAVYDOVA, Nadezhda; VASIUK, Valery; OSIPOV, Anatoly; MIKHUTA, Igor; KHOKHOLKO, Anna; MEZHENNAYA, Marina; DAVYDOV, Maksim. Estimation of athlete coordination abilities based on the reproducibility analysis of the electromyographic patterns of complex coordination movements. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, pp. 85-98. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3249198
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Estimation of athlete coordination abilities based on the reproducibility analysis of the electromyographic patterns of complex coordination movements

Estimarea abilităților de coordonare ale atleților pe baza analizei de reproducibilitate a modelelor electromiografice ale mișcărilor complexe de coordonare

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3249198
CZU: 796.012.2:615.47

Pag. 85-98

Davydova Nadezhda1, Vasiuk Valery2, Osipov Anatoly1, Mikhuta Igor2, Khokholko Anna2, Mezhennaya Marina1, Davydov Maksim1
 
1 Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,
2 Belarusian National Technical University, Minsk
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2019


Rezumat

Coordination abilities are the integral components in estimation of an athlete's physical preparedness and movement capabilities. The paper describes an original approach to the estimation of athletes coordination abilities based on the construction and analysis of electromyographic patterns of complex coordination movements. The maximum informative test exercises with a complex motion structure are recommended. Reproducibility analysis of the electromyographic patterns of motion tests under the influence of external destabilizing factors is proposed. The following factors were chosen as external perturbing ones: disabling the visual and disabling the sound analyzer of a person. The coefficients describing the individual informative components of the athletes' coordination abilities are presented: the coefficient of influence of the visual analyzer (γ) and the coefficient of influence of the sound analyzer (τ) on the stability of reproduction of the movements with a complex coordination structure. Research of the coordination abilities of young athletes, specializing in tennis and figure skating, are presented. For young athletes, specializing in figure skating, the coefficient of influence of the visual analyzer is γ = 2.09 ± 0.49, the coefficient of influence of the sound analyzer is τ = 1.98 ± 0.58. For young tennis players, the coefficient of influence of the visual analyzer is γ = 1.97 ± 0.48, the coefficient of influence of the sound analyzer is τ = 2.12 ± 0.61. In addition, а significant correlation between the age of the athlete and the coefficient of the influence of the visual analyzer has also been established. The Pearson correlation coefficient for skaters is r = -0.63, and for tennis players – r = -0.62. These indicates about the improvement of such component of coordination abilities with age. The recommendations on the practical use of the research results for young athletes are given.

Abilitățile de coordonare sunt componente integrale în estimarea capacității de pregătire fizică și de mișcare a atletului. Lucrarea descrie o abordare originală a estimării capacităților de coordonare a atleților pe baza construcției și analizei modelelor electromiografice ale mișcărilor complexe de coordonare. Sunt recomandate exerciții maxime de testare informativă cu o structură complexă de mișcare. Este propusă analiza de reproducție a modelelor electromiografice ale testelor de mișcare sub influența factorilor externi de destabilizare. Următorii factori au fost aleși ca fiind perturbatori externi: dezactivarea vizuală și dezactivarea analizorului de sunet al unei persoane. Sunt prezentați coeficienții care descriu componentele informative individuale ale abilităților de coordonare ale atleților: coeficientul de influență al analizorului vizual (γ) și coeficientul de influență al analizorului sonor (τ) asupra stabilității reproducerii mișcărilor cu structură complexă de coordonare. Se prezintă cercetarea abilităților de coordonare a sportivilor tineri, specializați în tenis și patinaj. Pentru sportivii tineri specializați în patinaj, coeficientul de influență al analizorului vizual este γ = 2,09 ± 0,49, coeficientul de influență al analizorului sonor este τ = 1,98 ± 0,58. Pentru tinerii jucători de tenis, coeficientul de influență al analizorului vizual este γ = 1,97 ± 0,48, coeficientul de influență al analizorului de sunet este τ = 2,12 ± 0,61. În plus, sa stabilit o corelație semnificativă între vârsta atletului și coeficientul de influență al analizorului vizual. Coeficientul de corelație Pearson pentru patinatori este r = -0,63, iar pentru jucătorii de tenis - r = -0,62. Acestea indică îmbunătățirea unei astfel de componente a capacităților de coordonare cu vârsta. Sunt date recomandări cu privire la utilizarea practică a rezultatelor cercetării pentru tinerii sportivi.

Cuvinte-cheie
coordination abilities, multichannel electromyography, electromyographic motion pattern, digital signal processing, statistical analysis,

abilități de coordonare, electromiografie multicanal, model de mișcare electromiografic, procesare digitală a semnalelor, analiza statistică