Emerging technologies: 5G and IoT
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-29 12:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.391+004.738.5 (1)
Electrotehnică (732)
Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare (183)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. Emerging technologies: 5G and IoT. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, pp. 76-84. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3249194
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Emerging technologies: 5G and IoT

Tehnologii emergente: 5G și IoT


CZU: 621.391+004.738.5
DOI: 10.5281/zenodo.3249194
Pag. 76-84

Băjenescu Titu-Marius
 
Swiss Technology Association
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2019


Rezumat

The fifth generation mobile network 5G is a set of emerging global telecommunications standards, generally using high-frequency spectrum, to offer network connectivity with reduced latency and greater speed and capacity relative to its predecessors. One example is emerging autonomous cars and intelligent transportation, to which small latency is essential. Imagine a world where cars will be able to communicate with passengers, surrounding pedestrians, other vehicles, bicycles, traffic lights, parking meters and other urban infrastructure. To meet 5G requirements, we need dramatically new network architectures and technologies, such as heterogeneous ultra-dense networks, massive multiple-input-multiple-output (MIMO), and millimeter wave communications.

Rețeaua mobilă de generație 5G este un set de standarde globale de telecomunicații emergente, care utilizează, în general, un spectru de frecvență înaltă pentru a oferi conectivitate la o rețea cu o latență redusă și o viteză și o capacitate mai mare față de predecesorii săi. Un exemplu prezintă vehiculele autonome și transportul inteligent, la care este esențială o latență mică. Imaginați-vă o lume în care autoturismele vor putea comunica cu pasagerii, cu pietonii înconjurători, cu alte vehicule, biciclete, semafoare, parcări și alte infrastructuri urbane. Pentru a satisface cerințele de 5G, avem nevoie de arhitecturi și tehnologii de rețea în mod dramatic noi, cum ar fi rețele eterogene ultradensibile, comunicații multiple cu intrări multiple (MIMO) și comunicații cu milimetri de undă.

Cuvinte-cheie
Enormous amounts of data, Security, mobile broadband, fiber optic cables, higher transmission rates, IoT,

Cantități enorme de date, securitate, bandă largă mobilă, cabluri cu fibră optică, rate de transmisie mai mari, IoT