Comparative analysis of methods of calculation in transient and wave processes in electric circuits
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.011.7 (3)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir. Comparative analysis of methods of calculation in transient and wave processes in electric circuits. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, pp. 40-47. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3249182
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Comparative analysis of methods of calculation in transient and wave processes in electric circuits

Analiza comparativă a metodelor de calcul a proceselor tranzitorii și de undă în circuitele electrice


DOI: 10.5281/zenodo.3249182
CZU: 621.3.011.7
Pag. 40-47

Berzan Vladimir
 
Institute of Power Engineering
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2019


Rezumat

The problem of calculating the transient and wave processes in the circuits with the concentrated and distributed parameters is examined. A comparative-qualitative analysis of the analytical and numerical methods used for these purposes was carried out, indicating the advantages and disadvantages of their application. It is presented algorithms for applying the examined methods. It is found that numerical calculation methods have many advantages in studying stationary and dynamic processes in the natural sequence of processes course in the circuit. It is recommended to use the finite difference method. It is presents the main phases of realization of the application of a numerical calculation method and results of the comparative and qualitative analysis of the analytical methods (classical, state variables, frequency, stationary waves, Fourier transform, operational, traveling waves) and numerical (finite difference, finite element, finite volume).

În articol este examinată problema calculării proceselor tranzitorii și de undă în circuitele electrice cu parametri concentrați și distribuiți. S-a efectuat o analiză comparativă-calitativă a metodelor analitice și numerice utilizate în aceste scopuri cu indicarea avantajelor și dezavantajelor aplicării lor. Se prezintă algoritmi de aplicare a metodelor examinate. Se constată, că metodele numerice de calcul au multiple avantaje, la studierea procesele staționare și dinamice în consecutivitatea lor naturală de derulare. Se recomandă de utilizat în acest scop metoda diferenței finite. Se prezintă principalele faze de realizare a aplicației unei metode de calcul numeric și rezultate a analizei comparative și calitative ale metodelor analitice (clasică, variabilelor de stare, de frecvență, undelor staționare, transformata Fourier, operațională, undelor călătoare) și numerice (diferenței finite, elementului finit, volumului finit).

Cuvinte-cheie
distributed parameters, traveling waves, numerical methods, finite difference method, algorithm, advantages,

parametri de distribuție, unde călătoare, metode numerice, diferențe finite, algoritm, avantaje