Fibromul și tecomul ovarian la pacientele pediatrice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-27 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.11-006-07-089-055.25 (1)
Științe medicale. Medicină (4211)
SM ISO690:2012
MIŞINA, Ana; HAREA, Patricia; PETROVICI, Virgil. Fibromul și tecomul ovarian la pacientele pediatrice. In: Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 5(81), pp. 29-35. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289

Fibromul și tecomul ovarian la pacientele pediatrice

Ovarian fibromas and thecomas in pediatric patients

Фибромы и текомы яичника у педиатрических пациенток


CZU: 618.11-006-07-089-055.25
Pag. 29-35

Mişina Ana, Harea Patricia, Petrovici Virgil
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 25 iunie 2019


Rezumat

The authors analyzed 128 cases of ovarian tumors in pediatric patients from 9 to 19 years of age. Ovarian fi bromas and thecomas were observed in 3(2.3%) cases. Clinical demonstrations, peculiarities of radiological diagnostics, surgical treatment and morphological features of these rare tumors have been analyzed. A brief review of the literature on ovarian fibromas and thecomas is provided.

Авторами проанализированы 128 случаев опухолей яичников у педиатрических пациенток от 9 до 19 лет. Фибромы и текомы яичников наблюдались в 3(2.3%) случаях. Проанализированы клинические манифестации, особенности радиологической диагностики, хирургического лечения и морфологических особенностей данных редких опухолей. Представлен краткий обзор литературы по фибромам и текомам яичников.

Cuvinte-cheie
adolescent, fibromas, thecomas, ovary, surgical treatmen,

подростки, фиброма, текома, яичники, хирургическое лечение