Control of colorado potato beetle larvae’s with bioinsecticides and plants metabolic extracts
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
310 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-27 15:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.21:632.768.12 (1)
Plante de grădină. Grădinărit (622)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (818)
SM ISO690:2012
TALMACIU, Mihai; ENEA, Ioan Cătălin; BODESCU, Ciprian Ionel. Control of colorado potato beetle larvae’s with bioinsecticides and plants metabolic extracts. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor. Vol. 36 (2), 27 septembrie 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013, pp. 227-232. ISBN 978-9975-64-249-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2013
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective"
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013

Control of colorado potato beetle larvae’s with bioinsecticides and plants metabolic extracts

CZU: 635.21:632.768.12

Pag. 227-232

Talmaciu Mihai1, Enea Ioan Cătălin1, Bodescu Ciprian Ionel2
 
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2019


Rezumat

As an alternative to synthetic chemical insecticides, one of the concepts of the actual combating it refer to utilization like organic insecticides of some biologic substances on vegetable origin or various compounds with impact on behavior of insects. Plants bioactivity depends on the presence of chemical compounds in the different tissues which have the properties of inhibiting the insect feeding (Cunat P., et al, 1990). High hopes are related on secondary metabolites, especially as they enteritis mortality of over 50%, sometimes 80-90%. Even if some plant extracts did not cause death of the insect, they induces inhibition of feeding, since it does not cause damage to the surface of the leaf than to a relatively small proportion of up to 10- 15%

Cuvinte-cheie
plants extracts, bioinsecticides treatments, larvae’s, efficacy