Bacterial superinfection of the respiratory viruses
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
74 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-24 13:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.9-002-036-07 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (127)
SM ISO690:2012
CAZAN, Corina. Bacterial superinfection of the respiratory viruses. In: Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 2(83), pp. 64-69. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289

Bacterial superinfection of the respiratory viruses

Suprainfectia bacteriana a infectiilor respiratorii virale


CZU: 616.9-002-036-07
Pag. 64-69

Cazan Corina123
 
1 Lucian Blaga University Sibiu,
2 Pediatric Clinic Hospital Sibiu,
3 Research and Telemedicine Center of Neurological Diseases in Children
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2019


Rezumat

Actualitatea temei. Suprainfecţia bacteriană a infecţiilor respiratorii virale este un fapt confi rmat, atât prin diagnosticul clinic, cât și cel molecular. Material și metodă. Au fost luate în considerare studiile care au rectrutat pacienţi de vârstă pediatrică în vederea identifi cării virale, bacteriene, precum și coinfecţia viro-bacteriană și suprainfecţia bacteriană a infecţiilor respiratorii virale premonitorii. Rezultate. Studiile au consemnat creșterea incidenţei patogenilor virali odată cu dezvoltarea tehnicilor de detecţie moleculară, modifi carea etiologiei bacteriene odată cu introducerea vaccinării conjugate antipneumococice. Coinfecţia viro-bacteriană sau prezenţa concomitentă a mai multor tulpini virale cresc severitatea bolii, cu o staţionare de lungă durată în unităţile de terapie intensivă. Concluzii. Suprainfecţia bacteriană a infecţiilor respiratorii virale rămâne un fapt, cu implicare terapeutică și evolutivă.

Theme topicality. Bacterial superinfection of the respiratory viruses is a confi rm fact, either by clinical diagnosis, and molecular one. Material and methods. It were considered some studies which have been recruited pediatric patients for viral and bacterial identifi cation, also for viral and bacterial coinfection and superinfection of the premonitory viral respiratory infection. Results. The studies have been recorded an increase incidence of viral pathogens with the improvement of molecular detection techniques, and the bacterial etiology changes with the introduction of conjugate pneumococcal vaccin. Viral and bacterial coinfection or the concomitant presence of a multiple viral strains increase the severity of disease, with a long length-of-stay in pediatric intensive care units. Conclusions. Bacterial superinfection of viral respiratory infection remains a fact, with therapeutic and evolutive implication.

Cuvinte-cheie
patogenii respiratori virali și bacterieni, infecţia respiratorie virală, coinfecţia viro-bacteriană, suprainfecţia bacteriană.,

viral and bacterial respiratory pathogens, viral and bacterial coinfection, bacterial superinfection.