Studierea conţinutului unor amine biogene în vinurile moldoveneşti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
125 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.222+547.588 (3)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (245)
Chimie organică (178)
SM ISO690:2012
SCORBANOVA, Elena; DEGTEARI, Natalia; RÎNDA, Parascovia; TAMPEI, Olga. Studierea conţinutului unor amine biogene în vinurile moldoveneşti. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. 2016, nr. 3(63), pp. 15-18. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142

Studierea conţinutului unor amine biogene în vinurile moldoveneşti

The research of the content of some biogenic amines in moldovan wines


CZU: 663.222+547.588
Pag. 15-18

Scorbanova Elena, Degteari Natalia, Rînda Parascovia, Tampei Olga
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2019


Rezumat

The study of biogenic amines, contained in Moldavian wines, has shown the presence of 4 biogenic amines: histamine (HIS), tiramine (TYR), putrescine (PUT) and cadaverine (CAD). The total content is varies within a rather large: from 1,6 up to 28,8 mg/dm3. But this amount prevails tyramine (TYR) and putrescine (PUT). Histamine (HIS), contained from trace amounts up to 1,6 mg/dm3, has not exceeded the established norms in the EU. Сadaverine (CAD) in most samples investigated samples has been detected at trace levels.

Cuvinte-cheie
Moldavian wines, biogenic amines, putrescine (PUT), histamine (HIS), cadaverine (CAD), tiramine (TYR)