Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
799 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 22:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:632.754.1 (3)
Viticultură. Viță de vie. Vii (641)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (999)
SM ISO690:2012
CEBANU, Vitalie, CUHARSCHI, Mihail, DEGTEARI, Vladimir, CHIABURU, Elena, TERTEAC, Dumitru, MÎDARI, Adrian, ARMAŞU, Svetlana, VĂTĂMAN, Ion. Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, 2016, nr. 2(62), pp. 13-18. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142

Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie

Recommendations on combating the mildew of vines at plantations at high risk of infection

CZU: 634.8:632.754.1

Pag. 13-18

Cebanu Vitalie, Cuharschi Mihail, Degteari Vladimir, Chiaburu Elena, Terteac Dumitru, Mîdari Adrian, Armaşu Svetlana, Vătăman Ion
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 17 iunie 2019


Rezumat

This paper aims recommendations on combating grapevine powdery mildew (Uncinila necator Burril.) of plantations aff ected under high pressure and infection. Scientifi c-practical recommendations aim to ensure sustainable and stable productivity of vineyards and are designed traders, producers of wine and table grapes.

Cuvinte-cheie
Vine, vine mildew, integrated protection

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie &icirc;n plantaţiile cu sursă &icirc;naltă de infecţie">
<meta name="citation_author" content="Cebanu Vitalie">
<meta name="citation_author" content="Cuharschi Mihail">
<meta name="citation_author" content="Degteari Vladimir">
<meta name="citation_author" content="Chiaburu Elena">
<meta name="citation_author" content="Terteac Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Mîdari Adrian">
<meta name="citation_author" content="Armaşu Svetlana">
<meta name="citation_author" content="Vătăman Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2016/04/30">
<meta name="citation_journal_title" content="Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia">
<meta name="citation_volume" content="62">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="13">
<meta name="citation_lastpage" content="18">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/13-18_5.pdf">