Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
796 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 22:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:632.754.1 (3)
Viticultură. Viță de vie. Vii (641)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (999)
SM ISO690:2012
CEBANU, Vitalie, CUHARSCHI, Mihail, DEGTEARI, Vladimir, CHIABURU, Elena, TERTEAC, Dumitru, MÎDARI, Adrian, ARMAŞU, Svetlana, VĂTĂMAN, Ion. Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, 2016, nr. 2(62), pp. 13-18. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142

Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie în plantaţiile cu sursă înaltă de infecţie

Recommendations on combating the mildew of vines at plantations at high risk of infection

CZU: 634.8:632.754.1

Pag. 13-18

Cebanu Vitalie, Cuharschi Mihail, Degteari Vladimir, Chiaburu Elena, Terteac Dumitru, Mîdari Adrian, Armaşu Svetlana, Vătăman Ion
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 17 iunie 2019


Rezumat

This paper aims recommendations on combating grapevine powdery mildew (Uncinila necator Burril.) of plantations aff ected under high pressure and infection. Scientifi c-practical recommendations aim to ensure sustainable and stable productivity of vineyards and are designed traders, producers of wine and table grapes.

Cuvinte-cheie
Vine, vine mildew, integrated protection

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-79439</doi_batch_id>
<timestamp>1721623875</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia</full_title>
<issn media_type='print'>18573142</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(62)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Recomandări privind combaterea făinării viţei-de-vie &icirc;n plantaţiile cu sursă &icirc;naltă de infecţie</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Cebanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Cuharschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Degteari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Chiaburu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dumitru</given_name>
<surname>Terteac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Adrian</given_name>
<surname>Mîdari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Armaşu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Vătăman</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>13</first_page>
<last_page>18</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>