Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia 
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
87 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-17 16:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
1/14 (6)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (1285)
RELIGIE. TEOLOGIE (2833)
ȘTIINȚE SOCIALE (23766)
MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE (48899)
ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE (81253)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (114914)
LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ (150865)
GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE (187810)
SM ISO690:2012
PERCIUN, Andrei. Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), pp. 190-200. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia 

Extensive perspective on Emanuele Coccia's sensitivity


CZU: 1/14
Pag. 190-200

Perciun Andrei
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2019


Rezumat

Emanuele Coccia depășește sensul comun al sensibilului. Astfel, sensibilul nu se mai reduce la structurile psihicului uman. În același timp sensibilul este localizat dincolo de ființa în sine a lucrurilor din lume. Originea sensibilului se găsește într-o zonă intermediară, care se află în imediată apropiere de subiect și lucru. Însă, atât omul, cât și lucrurile din lume se cunosc și devin perceptibile grație sensibilului printr-o proces din afara lor.

Emanuele Coccia goes beyond the common sense of the sensible. In this way, the sensible is no longer reduced to the structures of the human psyche. At the same time, the sensible is located beyond the being of things in the world. The sensitivity comes from an intermediate area, which is in close proximity to the subject and thing. However, both man and things in the world are known and become perceptible through the senses through a process outside them.

Cuvinte-cheie
sensibil, imagine, formă, materie, mediu, fenomenologie, identitate, mimesis, modă,

sensitive, image, form, matter, environment, phenomenology, identity, mimesis, fashion