Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
39 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-09 07:51
SM ISO690:2012
EVTODIEV, Igor; CARAMAN, Iuliana; UNTILA, Dumitru; VATAVU-CUCULESCU, Elmira; DMITROGLO, Liliana; EVTODIEV, Silvia; SPOIALĂ, Dorin; CARAMAN, Mihail. Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 282-285. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe


Pag. 282-285

Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana2, Untila Dumitru12, Vatavu-Cuculescu Elmira1, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Silvia1, Spoială Dorin1, Caraman Mihail1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2019