Compararea modelelor de individualizare a sistemelor hipermedia adaptive în baza sistemului informațional de management în educație
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
96 0
SM ISO690:2012
ENI, Natalia; PALADI, Florentin; CIOBU, Victor. Compararea modelelor de individualizare a sistemelor hipermedia adaptive în baza sistemului informațional de management în educație. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 249-252. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Compararea modelelor de individualizare a sistemelor hipermedia adaptive în baza sistemului informațional de management în educație


Pag. 249-252

Eni Natalia, Paladi Florentin, Ciobu Victor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2019