Sinteza şi analiza combinatiilor coordinative în baza metalelor 3d folosind în calitate de ligand N-(4-(2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1h-pirazol-4-il) (fenil)metilen)hidrazincarbotioamidofenil) acetamida
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
296 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-09 18:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54-3:547.497:616 (1)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1270)
Chimie organică (281)
Patologie. Medicină clinică (4488)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Roman; ILIESCU, Veronica; GULEA, Aurelian. Sinteza şi analiza combinatiilor coordinative în baza metalelor 3d folosind în calitate de ligand N-(4-(2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1h-pirazol-4-il) (fenil)metilen)hidrazincarbotioamidofenil) acetamida. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 231-234. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Sinteza şi analiza combinatiilor coordinative în baza metalelor 3d folosind în calitate de ligand N-(4-(2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1h-pirazol-4-il) (fenil)metilen)hidrazincarbotioamidofenil) acetamida


CZU: 54-3:547.497:616
Pag. 231-234

Rusnac Roman, Iliescu Veronica, Gulea Aurelian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
15.817.02.24F Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o noua generaţie. Sinteza, proprietăţi şi mecanisme de acţiune
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2019