Particularitățile psihologice ale vârstnicilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
126 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-02 13:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (500)
Psihologie socială (453)
SM ISO690:2012
DIŢA, Maria; LEU, Natalia. Particularitățile psihologice ale vârstnicilor. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 151-153. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Particularitățile psihologice ale vârstnicilor

Psychological particularities of elderly


CZU: 316.6
Pag. 151-153

Diţa Maria1, Leu Natalia2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Pentru a cunoaște particularitățile psihologice ale persoanelor în vârstă trebuie să învățăm să îi ascultăm fără a ne feri de vârsta înaintată a acestora. Trebuie de asemenea să avem timp, și, tocmai timpul, este cel ce lipsește mai mult la medici și la alte categorii de profesioniști,cum ar i psihologii și asistenții sociali într-un sistem bazat pe principii de tipul „a face mai mult cu mijloace mai puține‖.

In order to know the psychological peculiarities of the elderly, we must learn to listen to them without having to worry about their age. We also need to have time, and, just the time, is the one missing more from doctors and other professionals, such as psychologists and social workers in a system based on „do more with the means fewer"

Cuvinte-cheie
persoanele în vârstă, tipuri de înaintare în vârstă, stare de anxietate, lamentare, particulariăți ale personalității persoanelor în vârstă,

the elderly, types of aging, anxiety, lamentation, particularities of the personality of the elderly