Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
91 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 16:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.015 (6)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (605)
SM ISO690:2012
DAVIDESCU, Elena; MĂLIGĂ, Doina. Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 145-151. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial

Application strategies focused on the personal development of secondary school students


CZU: 373.015
Pag. 145-151

Davidescu Elena, Măligă Doina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Între condiţiile solicitate pentru ca învăţarea şcolară să fie procesual eficace, indicii privind normalitatea, nivelul, ritmul şi calitatea dezvoltării personale devin prioritare. În acest articol ne propunem să prezentăm, dar şi propunem un element inovativ în activitatea didactică a cadrelor didactice, şi anume utilizarea strategiilor aplicative la disciplina şcolară Dezvoltarea personală, în scopul stimulării motivaţiei şcolare, dar şi pentru funcţionarea dezvoltării personale a elevilor din ciclul gimnazial.

Among the conditions required for school education to be process effectively, those relating to the normali-ty, level, pace and quality of personal development become a priority. In this article, we propose to present and propose an innovative element in didactic activity of teachers, namely the use of applied strategies in the school discipline of personal development, in order to stimulate the school motivation, but also for the personal development of pupils in the gymnasium cycle

Cuvinte-cheie
dezvoltarea personală, motivaţia şcolară, aplicaţii, strategii aplicative, sinele elevilor,

personal development, school motivation, applications, applied strategies, students' self