Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 23
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 19:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923 (178)
Psihologie (1159)
SM ISO690:2012
DAVIDESCU, Elena. Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 138-145. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală

Influence factors of the personnel authenticity level


CZU: 159.923
Pag. 138-145

Davidescu Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Observaţiile cotidiene ne arată că unii oameni sunt mai eficienţi în acţiunile lor, având o mai bună adaptare psihosocială decât alţii. La o primă vedere, diferenţele privind adaptarea ar putea fi explicate pe baza calităţii şi cantităţii resurselor materiale, fizice şi psihice de care dispune o persoană. Această explicaţie este însă prea simplistă şi nu clarifică de ce persoane cu resurse aparent similare, cu abilităţi şi competenţe comparabile prezintă niveluri diferite de adaptare. Pentru a face mai clar demersul explicaţiilor la problema identificată, ne propunem în acest articol să elucidăm factorii de influenţă a nivelului de auto-eficacitate personală.

Everyday observations show us that some people are more effective in their actions, having a better psychosocial adaptation than others. At first sight, the differences in adaptation could be explained by the quality and quantity of material, physical and mental resources available to a person. However, this explanation is too simplistic and does not clarify why people with apparently similar resources with comparable skills and competences have different levels of adaptation. In order to make the explanation of the identified problem clearer, we propose in this article to elucidate the factors of influence of the level of personal self-efficacy.

Cuvinte-cheie
eficienţă, autoeficiență, autoeficacitate, eficienţă personală, concepţii despre sine, adaptare, factori de influenţă, etc,

efficiency, self-efficacy, self-efficacy, personal efficiency, self-concepts, adaptation, influence factors, etc