Contractul de credit bancar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
126 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 22:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.457 (9)
Obligații. Contracte. Convenții (244)
SM ISO690:2012
SLUTU, Nicolae; PRODAN, Svetlana. Contractul de credit bancar. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 53-56. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Contractul de credit bancar

The contract of banking credit


CZU: 347.457
Pag. 53-56

Slutu Nicolae, Prodan Svetlana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Scopul studiului rezidă în determinarea esenței contractului de credit bancar. Aspectele terminologice și istorico-juridice de evoluție a conceptului studiat; cercetarea aspectelor conceptuale referitoare la momentul încheierii, modificării și încetării contractului de credit bancar; identificarea diferitor probleme practice legate de exercitarea drepturilor și obligațiilor în contractul de credit bancar.

The purpose of this research is to define the concept of contract of banking credit; the main objectives of the research include the study of the evolution of the terminology and legal aspects of the conclusion, change and termination of the contract of banking credit; the provision of content examples of the contract of banking credit and the solutions to problems related to the application right and obligations.

Cuvinte-cheie
contractul de credit bancar, creditor, credit, debitor, protecție a drepturilor,

contract of banking credit, creditor, credit, debtor, the protection of rights